Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Јавне набавке

Linkovi » Важне информације » Јавне набавке
Јавне набавке

Датум објављивања (или измене)05.12.2018 Набавк Аутомобила за потребе Службе кућног лечења Дома здравља Крагујевац ЈНМВ 20/2018

05.12.2018 Набавк Аутомобила за потребе Службе кућног лечења Дома здравља Крагујевац ЈНМВ 20/2018
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.11.2018 Санитетски потрошни и медицински материјал за потребе Дома здравља крагујевац

13.11.2018 Санитетски потрошни и медицински материјал за потребе Дома здравља крагујевац
Одговори на питањa
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)10.12.2018 Горива за службена возила Дома здравља Крагујевац за 2019.годину

Горива за службена возила Дома здравља Крагујевац за 2019.годину - отворени поступак
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.11.2018 Набавка реагенаса и потрошног материјала за лабораторију Дома здравља Крагујевац

13.11.2018 Набавка реагенаса и потрошног материјала за лабораторију Дома здравља Крагујевац
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.11.2018 Горива за службена возила Дома здравља Крагујевац

14.11.2018 Горива за службена возила Дома здравља Крагујевац
Одговор заинтересованом лицу
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)01.10.2018 МЕДИЦИНСКЕ ВАГЕ И ИНХАЛАТОРИ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈАВНА НАБАВКА БР.06/2018

01.10.2018 МЕДИЦИНСКЕ ВАГЕ И ИНХАЛАТОРИ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈАВНА НАБАВКА БР.06/2018
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)05.10.2018 УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈНМВ 16/2018

05.10.2018 УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈНМВ 16/2018
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)05.10.2018 Набавка Аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац за 2018. годину (за Службу поливалентне патронаже) ЈНМВ 19/2018

05.10.2018 Набавка Аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац за 2018. годину (за Службу поливалентне патронаже) ЈНМВ 19/2018
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)17.08.2018 Ситан инвентар за потребe Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-18/2018

17.08.2018 Ситан инвентар за потребe Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-18/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)26.07.2018 Набавка резервних делова за службена моторна возила Дома здравља Крагујевац ЈН М-17/2018

26.07.2018 Набавка резервних делова за службена моторна возила Дома здравља Крагујевац ЈН М-17/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)25.07.2018 МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН БР.05/2018

25.07.2018 МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН БР.05/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)04.07.2018 ЈАВНА НАБАВКА РAЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН 14/2018-МB

04.07.2018 ЈАВНА НАБАВКА РAЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН 14/2018-МB
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)05.07.2018 Набавка медицинских торби за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-15/2018

05.07.2018 Набавка медицинских торби за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-15/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)18.05.2018 Набавка Panel DOA5-тест на дроге у урину

18.05.2018 Набавка Panel DOA5-тест на дроге у урину за потребе Амбуланте FCA дома здравља Крагујевац бр. 04/2018
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)23.04.2018 МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈАВНА НАБАВКА БР.03/2018

23.04.2018 МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈАВНА НАБАВКА БР.03/2018
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.05.2018 НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МРЕЖНОГ ПОВЕЗИВАЊА (ПРЕНОСА ПОДАТАКА) И УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М-13/

14.05.2018 НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МРЕЖНОГ ПОВЕЗИВАЊА (ПРЕНОСА ПОДАТАКА) И УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М-13/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.12.2017. Потрошни материјал за одлагање медицинског инфективног отпада (кесе и кантице) за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-28/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Потрошни материјал за одлагање медицинског инфективног отпада (кесе и кантице) за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-28/2017
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.03.2018. Набавка лабораторијских реагенаса за уриноанализатор

НАБАВКА ДОБАРА - Набавка Лабораторијских реагенаса за уриноанализатор за потребе Лабораторијске службе Дома задравља Крагујевац - отворени поступак
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.04.2018 Осигурања имовине, запослених и службених аутомобила Дома здравља Крагујевац ЈН М-11/2018

13.04.2018 Осигурања имовине, запослених и службених аутомобила Дома здравља Крагујевац ЈН М-11/2018
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)05.04.2018 Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-9/2018 Набавка медицинских торби и ампулара за потребе Дома здравља Крагујевац

05.04.2018 Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-9/2018 Набавка медицинских торби и ампулара за потребе Дома здравља Крагујевац
Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)11.04.2018 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ ФОТЕЉА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈНМВ 10/2018

11.04.2018 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ ФОТЕЉА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈНМВ 10/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)27.03.2018. Јавна набавка добара - рачунарска опрема и штампачи

НАБАВКА ДОБАРА - рачунарска опрема и штампача за потребе Дома здравља Крагујевац за 2018.годину - ЈНМВ -8/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.03.2018. Набавка канцеларијских фотеља и металних картотечких полица

НАБАВКА ДОБАРА - Набавка канцеларијских фотеља и металних картотечких полица за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-7/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.03.2018. Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Амбуланте FCA

НАБАВКА ДОБАРА - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац ЈН М-5/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.02.2018. Редизајн и одржавање web site-a и система за управљање документима

Редизајн и одржавање web site-a и система за управљање документима за потребе Дома здравља Крагујевац - ЈНМВ - бр.04/2018
Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.02.2018. Набавка Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA

Набавка Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац - Јавна набавка бр.01/2018 - отворени поступак
Измена документације
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)18.01.2018. Вршење услуге одржавање и поправке возила возног парка Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-1/2018

Вршење услуге одржавање и поправке возила возног парка Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-1/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.12.2017. Услуга одржавања информационих система Heliant Health, Heliant Moneо и LIS. Редизајн и одржавање web site-a и система за управљање документима

Јавна набавка мале вредности - Услуга одржавања информационих система Heliant Health, Heliant Moneо и LIS. Редизајн и одржавање web site-a и система за управљање документима Дома здравља Крагујевац ЈН-МВ 30/2017
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)08.01.2018. Јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски материјал

Јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-2/2018
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.12.2017. Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-24/2017
Измена документације и померање рока за отварање понуда
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.11.2017. Набавка Лекова, потрошног медицинског и санитетског материјала

Набавка Лекова, потрошног медицинског и санитетског материјала за потребе Дома здравља Крагујевац - јавна набавка бр.16/2017 - отворени поступак

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)18.12.2017. РЕЦИКЛАЖА-ПУЊЕЊЕ ТОНЕРА, НАБАВКА ОРИГИНАЛНИХ ТОНЕРА И ПОПРАВКА ШТАМПАЧА СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ - ?

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 18.12.2017. РЕЦИКЛАЖА-ПУЊЕЊЕ ТОНЕРА, НАБАВКА ОРИГИНАЛНИХ ТОНЕРА И ПОПРАВКА ШТАМПАЧА СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ - ЈН МВ БР.29/2017
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)18.12.2017. Канцеларијски материјал за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-23/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 18.12.2017. Канцеларијски материјал за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-23/2017
Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.11.2017. Горива за службена возила Дома здравља Крагујевац

Набавка горива за службена возила Дома здравља Крагујевац - јавна набавка бр.15/2017 - отворени поступак

Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)13.12.2017. ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ РАДНЕ ОДЕЋЕ И МЕДИЦИНСКОГ РУБЉА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА ЈН М-27/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ РАДНЕ ОДЕЋЕ И МЕДИЦИНСКОГ РУБЉА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА ЈН М-27/2017
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.12.2017. Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења у објектима Дома здравља Крагујевац ЈН МВ 25/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења у објектима Дома здравља Крагујевац ЈН МВ 25/2017
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.12.2017. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН МВ-26/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН МВ-26/2017
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.11.2017. Набавка мултифункцијског уређаја (штампач, копир, скенер)

НАБАВКА ДОБАРА – Набавка мултифункцијског уређаја (штампач, копир, скенер) за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 22/2017
Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.11.2017. Mонтажа зидова, монтажа спуштеног плафона-(сува градња), уградња венецијанера и тракастних завеса

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ - Mонтажа зидова, монтажа спуштеног плафона-(сува градња), уградња венецијанера и тракастних завеса у објектима Дома здравља крагујевац бр. 21/2017
Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)29.11.2017. Реагенси и потрошни материјал за лабораторију

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - отворени поступак - Реагенси и потрошни материјал за лабораторију Дома здравља Крагујевац јавна набавка бр.14/2017
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)16.11.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Санитетски потрошни материјал - игле и шприцеви

16.11.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Санитетски потрошни материјал - игле и шприцеви за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН 01/2017

Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)08.11.2017. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ

РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-БР.20/2017 НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА-ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

Odluka o dodeli ugovora
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)24.10.2017. Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка канцеларијског материјала за потребе Дома здравља Крагујевац бр. ЈН М-18/2017

Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)30.10.2017. Средства за одржавање хигијене у просторијама Дома здравља Крагујевац ЈНМВ 19/2017

Јавна набавка мале вредности услуга - Средства за одржавање хигијене у просторијама Дома здравља Крагујевац ЈНМВ 19/2017

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.10.2017. Одржавање возног парка возила ДЗ Крагујевац

Јавна набавка мале вредности услуга - Вршење услуге одржавање возног парка возила Дома здравља Крагујевац бр. ЈН МВ-17/2017

Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)08.08.2017. МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA (Брајмил боца, ултразвучне сонде за кардиотокограф и инхалатор)

Јавна набавка - отворени поступак - 08.08.2017. МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA (Брајмил боца, ултразвучне сонде за кардиотокограф и инхалатор) за потребе Дома здравља Крагујевац бр. 10/2017

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.07.2017. Јавна набавка мале вредности - Услуге физичко-техничког обезбеђења

Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења (видео надзора, мониторинг аларма,  патролни обиласци и интервенције) у објектима  Дома здравља Крагујевац  ЈН МВ 11/2017

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.07.2017. Јавна набавка мале вредности - Радови на објектима Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности Радови-израда преградних зидова у објектима Дома здравља Крагујевац и   тротоара од бехатон плоче  око објекта АТД-а и Специјалистичка служба Дома здравља Крагујевац бр. 12/2017

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.06.2017. OTВОРЕНИ ПОСТУПАК - Набавка Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA

Набавка Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац

Одговор заинтересованом лицу
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)09.06.2017. OTВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКA МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 06/2017

НАБАВКA МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈАВНА НАБАВКА БР.06/2017

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)11.07.2017. OTВОРЕНИ ПОСТУПАК - Реагенси и потрошни материјал за потребе Лабораторијске дијагностике

НАБАВКА ДОБАРА - Реагенси и потрошни материјал за потребе Лабораторијске дијагностике - ЈАВНА НАБАВКА БР. 08/2017 за потрeбе Дома здравља Крагујевац

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)02.06.2017. OTВОРЕНИ ПОСТУПАК - МЕДИЦИНСКИ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

НАБАВКА ДОБАРА - МЕДИЦИНСКИ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ЈАВНА НАБАВКА БР.07/2017 за потрeбе Дома здравља Крагујевац

Одговор заинтересованом лицу
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)09.06.2017. Јавна набавка мале вредности - РАДОВИ

Радови-уградња (замена)столарије, лимарски радови, уградња мотора за двокрилну капију, постављање улазних врата на објектима Дома здравља Крагујевац и постављање тротоара око објеката Дома здравља

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)18.04.2017. НАБАВКА УСЛУГА – Осигурањe имовине, запослених и службених аутомобила - поновљени поступак

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА УСЛУГА - Осигурањe имовине, запослених и службених аутомобила Дома здравља Крагујевац ЈН М-7/2017- Поновљени поступак

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)27.03.2017. Набавка добара - медицинска опрема

Јавна набавка добара бр.04/2017- Отворени поступак - медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац, обликована по партијама

Измене конкурсне документације
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)16.03.2017. Набавка добара - Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала

Јавна набавка добара бр.03/2017- Отворени поступак - Лекови и санитетски потрошни медицински материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, обликована по партијама - Поновљени поступак

Oбавештење о измени конкурсне документације
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.03.2017. НАБАВКА УСЛУГА – Осигурањe имовине, запослених и службених аутомобила Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА УСЛУГА - Осигурањe имовине, запослених и службених аутомобила Дома здравља Крагујевац ЈН М-4/2017

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)30.03.2017. НАБАВКА ДОБАРА – рaчунарскa опремa

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ДОБАРА –30.03.2017. НАБАВКА ДОБАРА – рaчунарскa опремa ЈН М-5/2017

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.02.2017. Jавна набавка услуга – одржавање возног парка возила Дома здравља Крагујевац

Вршење услуге одржавање возног парка возила Дома здравља Крагујевац (механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, браварске услуге, уградња резервних долова, уља и мазива, шлеповање неисправних возила, вулканизерске услуге, прање возила и технички преглед возила и др) - ЈН МВ 1/2017

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)16.12.2016. Набавка добара - Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала

Јавна набавка добара бр.04/2016- Отворени поступак - Лекови и санитетски потрошни медицински материјал за потребе Дома здравља Крагујевац, обликована по партијама.

Одлука о обустави дела поступка
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)07.02.2017. НАБАВКА УСЛУГА – Oдржавањe информационих система:Heliant Health и Heliant Moneo

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА УСЛУГА - Oдржавањe информационих система:Heliant Health и Heliant Moneo ЈН М-3/2017

Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)30.12.2016 Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара - Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-17/2016

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)14.12.2016. Набавкa добара - реагенаса за лабораторију

Јавна набавка бр.03/2016 - отворени поступак - Набавка добара - реагенаса за лабораторију за потребе Дома здравља Крагујевац, обликована по партијама.

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)21.12.2016. Набавка добара - бензин за моторна возила Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара Енергенти бензин за моторна возила Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-16/2016 (према техничкој спецификацији из конкурсне документације)

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)28.12.2016. Набавка добара - Потрошни материјал за одлагање медицинског инфективног отпада

Јавна набавка мале вредности добара - Потрошни материјал за одлагање медицинског инфективног отпада (кесе и кантице) за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-19/2016

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)22.12.2016. Пружање услуга - (прање, сушење и пеглање) радне одеће и медицинског рубља

Пружање услуга - (прање, сушење и пеглање) радне одеће и медицинског рубља за потребе дома здравља крагујевац ЈН М-15/2016 (прање,сушење, пеглање, ушивање дугмади по потреби, рубљење, одвожење запрљаног и и довожење чистог рубља). За извршење наведене услуге контролу ће вршити
надзорне сестре у Организационим јединицама. Рок извршења услуга је 2 дана од дана преузимања запрљаног веша. Преузимање и достава веша се врши у Организационим јединицама по објектима Дома здравља Крагујевац.

Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.12.2016. Набавка добара - Медицинска опрема- аудиометар и два клара

Јавна набавка мале вредности добара бр.13/2016- Набавка добара - Медицинска опрема- аудиометар и два клара за потребе Дома здравља Крагујевац, обликована по партијама.

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.12.2016. Jавна набавка добара – штампача за потребе Дома здравља Kрагујевац

Jавна набавка добара – штампача за потребе Дома здравља Kрагујевац, бр. ЈН 14/2016-МB

Одговор заинтересованом лицу
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)18.08.2016. НАБАВКА ДОБАРА – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ (ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И БОЈЕ И ЛАКОВИ)

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ДОБАРА – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ (ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И БОЈЕ И ЛАКОВИ) ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М-12/2015

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)15.07.2016. НАБАВКА ДОБАРА – Набавка вакутајнера и самолепљивих кеса за стерилизацију газе у аутоклаву

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ДОБАРА – 15.07.2016. НАБАВКА ДОБАРА – Набавка вакутајнера и  самолепљивих кеса за стерилизацију газе у аутоклаву за потребе Дома здравља Крагујевац (отворени поступак - спроводи се ради закључења оквирног споразума) бр. - 01/2016

Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.07.2016. НАБАВКА ДОБАРА – Набавка средстава за хигијену

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ДОБАРА – Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М- 11/2016

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)06.05.2016. НАБАВКА ДОБАРА – Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ДОБАРА – Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М - 8/2016

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)10.05.2016. НАБАВКА ДОБАРА – РAЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Јавна набавка мале вредности - НАБАВКА ДОБАРА – РAЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М - 10/2016

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.04.2016 - Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М - 9/2016

Јавна набавка мале вредности услуга - Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М - 9/2016

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)31.03.2016 - Набавка услуга мрежног повезивања (преноса података) и услуге интернета за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М- 7/2016

Јавна набавка мале вредности услуга - Набавка услуга мрежног повезивања (преноса података) и услуге интернета за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М- 7/2016

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)31.03.2016 - Набавка услуга фиксне телефоније за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М - 6/2016

Јавна набавка мале вредности услуга - Набавка услуга фиксне телефоније за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М - 6/2016

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)26.01.2016. - Одржавање рачунарске и периферне опреме

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАЧА, ПУЊЕЊЕ ТОНЕРА И НАБАВКА ОРИГИНАЛНИХ ТОНЕРА, ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ. - ЈН М-6/2015

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)02.03.2016. - Сервисирање дејонизаторa - пратеће опреме за Arhitect C8000

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуге поправке и одржавање медицинске опреме и медицинских инструмената за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-8/2015 - Сервисирање дејонизатора - пратеће опреме за Arhitect C8000

Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.02.2016. - Медицинска опрема - апарати за мерење притиска

Јавна набавка мале вредности добара - Медицинска опрема - апарати за мерење притиска за потребе Дома здравља Крагујевац бр. ЈН М-4/2015

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.02.2016. - Програмски пакети за електронско пословање: материјално–финансијско пословање и магацин

Јавна набавка мале вредности услуга - Програмски пакети за електронско пословање: материјално–финансијско пословање и магацин за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-3/2016

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.02.2016. - Осигурањe имовине, запослених и возила Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности услуга - Осигурањe имовине, запослених и возила Дома здравља Крагујевац ЈН М-2/2016

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)10.02.2016. - Бензин за моторна возила Дома здравља Крагујевац

Јавна набавка мале вредности добара Енергенти бензин за моторна возила Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-1/2016 (према техничкој спецификацији из конкурсне документације)

Oдлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)12.01.2016. - Одржавање возног парка

Вршење услуге одржавање возног парка возила Дома здравља Крагујевац (аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, реглажа трапа и технички преглед, вулканизерске услуге и прање возила и др) - ЈН МВ-5/2015

Измене конкурсне документације
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.01.2016. - Технички материјал

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ (ВОДОВОДНИ, БРАВАРСКИ, ЕЛЕКТРО БОЈЕ И ЛАКОВИ) ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М-07/15

Oдговор заинтересованом лицу
Конкурсна документација
Позивно писмо


Датум објављивања (или измене)19.01.2016. - Одржавање медицинске опреме

Услуге поправке и одржавање медицинске опреме и медицинских инструмената за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-8/2015 обликована по партијама

Одговор заинтересованом лицу
Конкурсна документација
Позивно писмо


Јавне набавке 2015. година

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће