Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Служба за правне, економско – финансијске послове и социјалне медицине са информатиком

Службе » Служба за правне, економско – финансијске послове и социјалне медицине са информатиком
Служба за правне, економско – финансијске послове и социјалне медицине са информатиком

Одељење  за правне и кадровске послове
Шеф одељења  за правне и кадровске послове
дипл. правник Љубомир Јокић 034 / 302-087

Одељење за опште послове
Шеф одељења  за опште  послове
дипл. правник Олга Срећковић 034 / 302-087

Одељење  социјалне медицине са информатиком
Шеф одељења:
др Нада Миловановић спец. социјалне медицине
контакт телефон: 034/ 302-086 лок.112;
факс 034/ 323-541;069/323-9010


Одељење  финансијске оперативе

Шеф одељења
економиста Марија Јанковић 034 /323 – 357

Одељење за књиговодствене послове
Шеф одељења 

Одељење набавке
Шеф одељења
дипл.економиста  Биљана Миливојевић, службеник за јавне набавке
контакт тел. 034/ 324-076

факс: 034/ 323-541

Одељење  набавки координирано планира и спроводи  набавку основних средстава, ситног инвентара, потрошног материјала, опреме и лекова у складу са позитивном законском регулативом. Захваљујући овом одељењу сачињавају се рационални планови набавки, редовно прати реализација уговора о набавци, прате  прописи у овој области и води ажурна евиденција о извршеним набавкама, тако да је омогућено несметано одвијање процеса рада. Захваљујући електронском магацинском пословању прати се стање залиха и креира дистрибуција набавки у складу са уговорима добављача. Одељење има пет извршиоца, који се континуирано едукују и унапређују добре пословне односе са партнерима.Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће