Радно време:
Понедељак – Петак
07 – 20ч

Суботом
07 -20ч

Недељом
(дежурни објекти)
07 – 19ч

Радно време по службама

Служба за здравствену заштиту радника

Службе » Служба за здравствену заштиту радника
Служба за здравствену заштиту радника

Служба се налази у централном објекту Специјалистичко – консултативне службе, Змај Јовина бб
Телефон 034 6100610
Мобилни телефон 069 323 90 24 Јевтић Милан
Е-маил: medicinaradakg@gmail.com

Начелник службе: др Весна Пантелић, специјалиста медицине рада
Биографија:
- Рођена 15.08.1955.године у Крагујевцу;
- Медицински факултет студирала у Београду и дипломирала у року 1979.године;
- Специјализацију медицине рада завршила 1989.године на Инситуту медицине рада у Београду;
- Службовала 13 година као лекар Службе медицине рада у Брчком, затим радила у Републичкој санитарној инспекцији где је била Начелник санитарне инспекције за Шумадијски округ;
- Од 1999.године запослена као специјалиста медицине рада у Дому здравља Крагујевац

Главни техничар Службе: мт Милан Јевтић

Тимови:
- др Весна Пантелић, спец. медицине рада, мс Мирјана Мијалковић
- др Весна Марковић, спец. опште медицине, мс Мила Тодоровић
- Психолог Данило Ковачевић

Медицина рада пружа следеће услуге:
- Претходне прегледе радника
- Периодичне прегледе радника
- Систематске прегледе
- Прегледе возача аматера
- Прегледе возача професионалаца
- Периодичне прегледе возача професионалаца
- Процене радне способности
- Лекарска уверења за заснивање радног односа
- Лекарска уверења за раднике на радним местима са повећаним ризиком
- Лекарска уверења за упис на ванредно школовање
- Лекарска уверења за упис у Политехничку школу
- Лекарска уверења за пут у иностранство
- Лекарска уверења за смештај у дом
- Лекарска уверења за хранитељство
- Лекарска уверења за старатељство
- Лекарска уверења за усвајање деце
- Лекарска уверења за упућивање у казнено поправне установе
- Лекарска уверења за ношење оружја
- Обрада предмета за излазак на инвалидску комисију
- Обрада за туђу негу и помоћ
- Снимање ЕКГ-а
- Контрола функције вида на орторејтеру
- Антропометријска мерења
- Мерење гликемије у крви
- Мерење виталних функција

Здравље је наше највеће благо

Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће